Juridisk hjälp

Vid ett dödsfall måste en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder upprättas – en s k bouppteckning. Som arvinge eller testamentstagare får man själv inte upprätta en sådan. Vi kan erbjuda professionell hjälp när det gäller bouppteckningen samt en rad andra familjejuridiska frågor såsom boutredning, dödsboförvaltning, arvskifte, brist i dödsboet och testamente.

Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita den juridiska expertis som vi på Haninge-Tyresö Begravningsbyrå har tillgång till.