Att dela sorgen

Anhöriga och nära vänner till den avlidne hör till de självskrivna deltagarna på en begravning. Men även om du inte hör till de allra närmaste är det viktigt att du inser att också du har rätt att dela sorgen.

Och man får inte heller glömma att det oftast betyder mycket för familjen när människor tar sig tid att närvara. Om det är så att man vill hålla begravningen inom en mindre krets utannonseras det i god tid innan begravningen - och de gäster som ska närvara bjuds in separat.